Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

สื่อโฆษณาออนไลน์ , การตลาดออนไลน์ , โฆษณาออนไลน์ , TeleMarketing , e-mail marketing , Mobile marketingหน้าหลัก  |  บริการของเรา  |  แพ็คเกจ  |  ข้อมูลวิจัย |  กลุ่มบริษัท  |  เกี่ยวกับเรา  |  ติดต่อเรา

สื่อโฆษณาออนไลน์ , การตลาดออนไลน์ , โฆษณาออนไลน์ , TeleMarketing , e-mail marketing , Mobile marketing

logo Qgoal บริษัท คิวโกว์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจาก “กลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงโฆษณา ซึ่งเล็งเห็นว่าปัจจุบันสื่อที่มีอยู่อย่างมากมายในตลาด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องการโฆษณาได้ เนื่องจากการที่จะมีสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นในตลาดนั้น ต้องอาศัยการทำการตลาดและการโฆษณา แต่การทำการตลาดและโฆษณานั้น อาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือใช้งบประมาณมากเกินไป จึงทำให้สินค้าต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ต้องมีงบประมาณส่วนนี้เพิ่มเติม ก่อให้เกิดต้นทุนการแข่งขันสูง บริษัท คิวโกว์ จำกัด จึงภูมิใจนำเสนอสื่อ Direct Marketing เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำการสื่อสารการตลาด ที่ทั้งสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และยังสามารถตรวจสอบผลตอบรับของสินค้าและบริการได้ในราคาประหยัด คุ้มค่า ไม่สูญเสียงบประมาณอย่างสูญเปล่า
ปี 2005
          ได้ก่อตั้ง บริษัท คิวโกว์ จำกัด ขึ้นจากธุรกิจสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือที่รู้จักกันดีในนามบริการ SMS โดย
ส่งผ่านระบบขององค์การโทรศัพท์ (CAT) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่แพ้ operator ค่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้นแล้ว
ยังมีราคาที่ย่อมเยา โดยให้บริการทั้งแบบ Customer Relationship Manager (CRM) และแบบ Public Relation (PR) ในระหว่างนั้นได้มีบริษัทสนใจให้ความไว้วางใจอย่างมากมาย นอกจากนั้นยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Qgoal กับ M-Link ในการให้บริการดาวน์โหลด Content ต่าง ๆ เช่น SMS, MMS, Logo, Ring Tone และภาพ Wallpapper ต่าง ๆ บนมือถือ
ปี 2006
          บริษัท คิวโกว์ ได้เปิดสื่อบริการเต็มรูปแบบ โดยก่อตั้งหน่วยงาน Tele Marketing ขึ้น ทำให้สามารถรองรับ Inbound-Call center และ outbound-Telesales เพื่อตอบสนองโจทย์ที่ลูกค้าส่งรายละเอียด หรือการส่ง SMS แสดงโปรโมชั่นไป แต่ต้องการทราบผลจากการดำเนินกิจกรรมทันที เช่น การร่วมกิจกรรม, การสั่งซื้อสินค้า จึงทำให้เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเพิ่มการให้บริการแบบ Direct Mail การส่งเอกสารแผ่นพับถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกบริการหนึ่ง ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2007
          พัฒนาเพิ่มบริการ Direct Mail ให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องมาจากปี 2006 ในเรื่องการหาเทคโนโลยี เพื่อการตรวจสอบการจัดส่งไปรษณีย์อย่างมีคุณภาพ นั่นคือ QR Code ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทยังพัฒนาการจัดส่งโดยไม่ใช้เอกสาร นั่นคือ E-mail Marketing เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รวดเร็ว แม่นยำ ถึงผู้บริโภคอย่างถูกต้องตรงบุคคลไม่แพ้การจัดส่งทางไปรษณีย์ อีกทั้งยังได้ในแง่ของความประหยัดทั้งงบประมาณและทรัพยากร อีกด้วย
ปี 2008
          ได้ถือกำเนิดบริการ Fax Marketing เพื่อเป็นการตอบสนองโจทย์ลูกค้ากลุ่มธุรกิจแบบ Business To Business (B TO B) ซึ่งสื่อบริการรูปแบบนี้ เป็นการนำส่งรายละเอียดหรือติดต่อระหว่างบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัท ทำให้ธุรกิจได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและศักยภาพแก่ธุรกิจไทย
  ปี 2009
          ภายหลังจากการเปิดให้บริการ SMS ในปี 2005 แล้วนั้น บริษัท คิวโกว์ จำกัด เล็งเห็นถึงขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ จึงได้มีการพัฒนาระบบ การให้บริการส่งข้อความ จากเดิมที่เป็นเพียงแค่
"ตัวอักษร" หรือ SMS เป็นข้อความเสียง "VMS (Voice Message Service)" เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบ Interactive Media จาก Feedback ของลูกค้า ที่สามารถวัดผลและตอบสนองได้ในทันที ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงความต้องการ การรับรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของลูกค้าได้แบบครบวงจร ผ่านระบบแนวคิด "พูดได้ คุยได้ คิดได้" อันชาญฉลาดของคิวโกว์ผสานกับเทคโนโลยีข้อความเสียง (VMS) ช่วยให้สามารถตอบสนองการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร อีกทั้งยังช่วยสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ ในการบริหารจัดการและติดตามลูกค้าให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย
  ปี 2010
          จากการที่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ต่างมีการผลักดันและเตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 3G ในประเทศไทย อุปกรณ์ทางการสื่อสารโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) จึงเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมทางการสื่อสารของผู้บริโภค โดยเฉพาะ Mobile ประเภท Smart Phone ที่มีราคาถูกลงและมี
ตัวเลือกที่มากขึ้น ทำให้จำนวนผู้บริโภคชาวไทยที่ครอบครอง Smart Phone มีจำนวนมากขึ้นเข้าสู่หลักหลายสิบล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคต สื่อประเภท Mobile Media จึงเข้ามามีบทบาทในการทำการสื่อสารการตลาดของนักการตลาด ในรูปแบบของ SMS, MMS, WAP Site, I-Mode site, Games และ Applications ที่สามารถสื่อสารเข้าไปยังพื้นที่ Private Media หรือโทรศัพท์มือถือของลูกค้าได้โดยตรง

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการของคิวโกว์ในรูปแบบ Interactive Media ทำให้ทางบริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางการสื่อสารผ่าน Applications จึงได้ทำการพัฒนาบริการ "Applications" เพื่อรองรับการทำการตลาดแบบ Direct ที่สามารถเข้าสู่พื้นที่ Private Media หรือ สื่อส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านช่องทาง Mobile Media ที่มีแนวโน้มจะพัฒนา และมีจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้องค์กรสามารถทำการตลาด "บนความได้เปรียบทางเทคโนโลยี" ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างอารมณ์ร่วม และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมไปถึงสามารถกระตุ้นการซื้อแอบแฝงอย่างแยบยลด้วย Applications ขององค์กรตนเอง


  ปี 2011
          ด้วยจุดเริ่มต้นจากการดำเนินงานประจำวันของพนักงาน บริษัท คิวโกว์ ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย งาน รวมไปถึงการเสนอขายสินค้าและบริการกับลูกค้า การทำงานผ่านตัวบุคคล หรือ Marketer เพียงอย่างเดียวนั้น ส่งผลให้เกิดความติดขัดทางด้านการประสานที่ล่าช้า ยากแก่การติดตาม ตรวจสอบ และวัดผล แต่ด้วยการผลักดัน และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของคิวโกว์ ส่งผลให้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบการทำงานที่เรียกว่า "Tele Onsite" ที่พัฒนามาจากหน่วยงาน Tele Marketing และได้นำมาทดลองใช้กับพนักงานคิวโกว์ ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ทับซ้อนระหว่างพนักงาน ทำให้การติดต่อประสานงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอทำงานผ่านตัวบุคคลอีกต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ กับระบบการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ลดปริมาณการใช้เอกสาร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงาน และวัดผลการดำเนินงานของพนักงานแต่ละบุคคลได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็น
มืออาชีพ เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ที่สามารถวัดผลได้จากการทดลองใช้งานของคิวโกว์นั่นเอง....

 

ปี 2012         
จากการดำเนินธุรกิจด้าน Direct Marketing มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ในธุรกิจนี้ คิวโกว์ การันตี ได้ว่า
เรา “เป็นผู้นำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Direct Marketing” เรียกได้ว่า เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยเลยทีเดียว
ด้วยการคลุกคลีอยู่กับตลาดทางตรงมาเป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษ ทำให้คิวโกว์มีประสบการณ์ และมีความพร้อม
ด้วยงานวิจัย การศึกษาและวิเคราะห์เทรนทางการตลาดอันเข้มข้นของคิวโกว์ ณ ปัจจุจัน เราพัฒนาฟอร์มทีมฝ่าย
การตลาดให้พร้อมเสริมทัพ เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจของคุณ ตั้งแต่ช่วงต้นปี ในเดือนมกราคม กับการเปิดตัวความพร้อม
ของคิวโกว์ ในการเป็น Marketing Consult ภายใต้งานเสวนา "ทิศทางและแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ในปี 2555” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจกับกลุ่มลูกค้าของเรา เพื่อแลกเปลี่ยนเทรนทางด้าน Direct Marketing
ให้กับกลุ่มลูกค้าหลัก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของทางเรา เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

 

          ด้วยประสบการณ์ ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์เทรนทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  มาเกือบ ทศวรรษ
ทางคิวโกว์ จึงได้ริเริ่มเปิดโครงการลงทุนในเครือบริษัท ซึ่งเป็นโครงการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มี ศักยภาพสูง
โดยได้ทำการเปิดตัวโครงการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ใช้ชื่อโครงการลงทุนว่า “V-CARESS PROPERTY
HIGH-DIVIDEND (BY QGOAL)” ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทให้ความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทีมงานการเงิน
และการลงทุนอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ ทั้งการลงพื้นจริง สำรวจสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่ลงทุน ซึ่งจากการทุ่มเท
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สำรวจ และลงพื้นที่ ของคิวโกว์นั้น ทำให้บริษัทมีความภูมิใจ และมั่นใจที่จะนำเสนอ โครงการลงทุน
ในรูปแบบใหม่ ออกสู่กลุ่มนักลงทุนต่อไป